Musealització de la vil·la romana de “La Loma del Regadío”

Realització d’un gran conjunt iconogràfic de reconstrucció històrica. En destaquen els grans plafons escala 1:1 del peristil i les panoràmiques exteriors de la vila en un gran plafó de més de 30 metres d’allargada. Es van reconstruir espais de gran complexitat com ara el de les premses d’oli i  diversos sectors de la part urbana  de la vil·la a partir de la interpretació de les restes arqueològiques conservades.

 • Client:
  Ajuntament d’Urrea de Gaén (Teruel) i la Diputación General de Aragón.
 • SKills:
  Illustracions històriques
 • URL:
  ------------
 • Date:
  25 Nov 2011
Musealització de la vil·la romana de “La Loma del Regadío”